فرودگاه های کشور > فرودگاه شهيد دستغيب شيراز
مسير پروازي قيمت بزرگسال قيمت کودک قيمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما شیراز آبادان 920,000 ريال 1,418,000 ريال 485,000 ريال 734,000 ريال 137,000 ريال 187,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز ارومیه 1,757,000 ريال 1,757,000 ريال 904,000 ريال 904,000 ريال 221,000 ريال 221,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز اصفهان 835,000 ريال 1,743,000 ريال 443,000 ريال 897,000 ريال 129,000 ريال 220,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز اهواز 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز بندر لنگه 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز بندرعباس 835,000 ريال 1,725,000 ريال 443,000 ريال 888,000 ريال 129,000 ريال 218,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز بوشهر 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز تبریز 1,651,000 ريال 2,976,000 ريال 851,000 ريال 1,513,000 ريال 211,000 ريال 343,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز تهران 665,000 ريال 2,448,000 ريال 542,000 ريال 1,249,000 ريال 112,000 ريال 290,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز رشت 1,397,000 ريال 2,165,000 ريال 724,000 ريال 1,108,000 ريال 185,000 ريال 262,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز زاهدان 1,280,000 ريال 1,990,000 ريال 665,000 ريال 1,020,000 ريال 173,000 ريال 244,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز ساری 1,503,000 ريال 2,340,000 ريال 777,000 ريال 1,195,000 ريال 196,000 ريال 279,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز عسلویه 880,000 ريال 1,434,000 ريال 465,000 ريال 742,000 ريال 133,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز قشم 951,000 ريال 1,466,000 ريال 501,000 ريال 758,000 ريال 141,000 ريال 192,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز لارستان 909,000 ريال 1,402,000 ريال 480,000 ريال 726,000 ريال 136,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز لامرد 861,000 ريال 1,402,000 ريال 456,000 ريال 726,000 ريال 132,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز مشهد 830,000 ريال 2,870,000 ريال 674,000 ريال 1,460,000 ريال 128,000 ريال 332,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز چابهار 1,450,000 ريال 2,149,000 ريال 750,000 ريال 1,100,000 ريال 190,000 ريال 260,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز کرمان 909,000 ريال 1,402,000 ريال 480,000 ريال 726,000 ريال 136,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز کرمانشاه 1,513,000 ريال 2,245,000 ريال 782,000 ريال 1,148,000 ريال 197,000 ريال 270,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز کیش 880,000 ريال 1,434,000 ريال 465,000 ريال 743,000 ريال 133,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین

فاصله از شهر بدون فاصله
شهر هاي نزديک
امکانات رفاهي
رستوران
کافي شاپ
خدمات پزشکي
فروشگاه
بانک و ATM
اينترنت رايگان
کافي نت
تلفن عمومي
پارکينگ
تلفن تماس
وبسايت
کيفيت خدمات

خرید بلیط هواپیما
° C
هم اکنون
°C
°C
امروز ۱۰ اسفند
°C
°C
۱۱ اسفند
°C
°C
۱۲ اسفند
°C
°C
۱۳ اسفند
پرواز هاي ورودي
۱۰/۱۲/۱۳۹۳
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مبدا وضعيت
00:30 آسمان 3794 فوکر 100 بندرعباسبه موقع
01:00 آسمان 3782 فوکر 100 تهرانبه موقع
06:35 آسمان 3788 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
06:35 آتا 5287 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
06:40 نفت ایران 2570 فوکر 100 تهرانبه موقع
07:00 ایران ایر تور 984 بوئینگ MD80 تهرانبا تاخير
07:25 ایران ایر 322 فوکر 100 تهرانبه موقع
07:50 آسمان 3776 فوکر 100 تهرانبه موقع
08:50 آسمان 3780 ایرباس A320 تهرانبه موقع
09:10 آتا 5289 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
10:00 آسمان 3814 فوکر 100 بندر لنگهکنسل
10:00 آسمان 3816 فوکر 100 عسلویهبه موقع
10:35 کیش ایر 7476 بوئینگ MD82 عسلویهبه موقع
11:45 ایران ایر تور 9503 بوئینگ MD80 رشتبه موقع
12:15 آسمان 3772 فوکر 100 تهرانبه موقع
14:10 آسمان 3858 فوکر 100 مشهدبا تعجیل
15:00 کیش ایر 7460 فوکر 100 کیشبه موقع
15:50 آتا 5223 بوئینگ MD83 تهرانبا تعجیل
15:55 ایران ایر 232 ایرباس A320 تهرانبه موقع
15:55 نفت ایران 2638 فوکر 50 بندرعباسبه موقع
16:15 ایران ایر تور 8032 بوئینگ MD80 عسلویهبه موقع
16:30 ایران ایر تور 924 بوئینگ MD80 مشهدبا تاخير
17:25 ایران ایر 259 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
18:45 کیش ایر 7449 فوکر 100 مشهدبه موقع
19:00 آسمان 3786 فوکر 100 تهرانبه موقع
19:00 آسمان 3846 ای تی آر 72 کیشبه موقع
19:50 ایران ایر 424 ایرباس A300 تهرانبه موقع
20:15 آسمان 3866 فوکر 100 ساریبه موقع
20:40 ایران ایر تور 992 بوئینگ MD80 کیشبه موقع
20:40 قشم ایر 1236 فوکر 100 تهرانبه موقع
21:40 آسمان 3870 فوکر 100 آبادانبه موقع
22:40 آسمان 3860 فوکر 100 مشهدبه موقع
22:45 آسمان 3896 ای تی آر 72 کیشبا تاخير
23:45 آسمان 3774 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
پرواز هاي خروجي
۱۰/۱۲/۱۳۹۳
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مقصد وضعيت
04:15 آسمان 3787 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
05:50 آسمان 3775 فوکر 100 تهرانبا تاخير
08:30 آسمان 3815 فوکر 100 عسلویهبه موقع
08:30 آسمان 3813 فوکر 100 بندر لنگهکنسل
08:40 آتا 5288 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
09:15 ایران ایر تور 8033 بوئینگ MD80 عسلویهبه موقع
09:15 ایران ایر تور 9502 بوئینگ MD80 رشتبه موقع
10:00 آسمان 3771 فوکر 100 تهرانبه موقع
11:30 آتا 5290 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
11:45 آسمان 3857 فوکر 100 مشهدبا تاخير
12:00 کیش ایر 7477 بوئینگ MD82 عسلویهبه موقع
12:05 نفت ایران 2571 فوکر 100 تهرانبه موقع
12:30 ایران ایر 233 ایرباس A320 تهرانبه موقع
14:25 ایران ایر 323 فوکر 100 تهرانبه موقع
16:00 آسمان 3779 ایرباس A320 تهرانبه موقع
16:30 کیش ایر 7448 فوکر 100 مشهدبه موقع
16:45 آسمان 3785 فوکر 100 تهرانبه موقع
17:15 آسمان 3845 ای تی آر 72 کیشبا تاخير
17:55 نفت ایران 2639 فوکر 50 بندرعباسبه موقع
18:00 ایران ایر تور 985 بوئینگ MD80 تهرانبا تاخير
18:10 آسمان 3865 فوکر 100 ساریبه موقع
18:10 آتا 5224 بوئینگ MD83 تهرانبا تعجیل
18:50 ایران ایر تور 993 بوئینگ MD80 کیشبه موقع
19:45 ایران ایر 258 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
20:15 آسمان 3859 فوکر 100 مشهدبه موقع
21:00 کیش ایر 7461 فوکر 100 کیشبه موقع
21:00 آسمان 3895 ای تی آر 72 کیشبا تعجیل
21:30 آسمان 3773 فوکر 100 تهرانبا تاخير
22:20 ایران ایر 425 ایرباس A300 تهرانبه موقع
22:30 ایران ایر تور 925 بوئینگ MD80 مشهدبا تاخير
22:40 قشم ایر 1237 فوکر 100 تهرانبه موقع
22:40 آسمان 3869 فوکر 100 آبادانبه موقع

خرید بلیط هواپیما