فرودگاه های کشور > فرودگاه شهيد دستغيب شيراز
فاصله از شهر بدون فاصله
شهر هاي نزديک
امکانات رفاهي
رستوران
کافي شاپ
خدمات پزشکي
فروشگاه
بانک و ATM
اينترنت رايگان
کافي نت
تلفن عمومي
پارکينگ
تلفن تماس
وبسايت
کيفيت خدمات
° C
هم اکنون
°C
°C
امروز ۰۱ دی
°C
°C
۰۲ دی
°C
°C
۰۳ دی
°C
°C
۰۴ دی
پرواز هاي ورودي
۰۱/۱۰/۱۳۹۳
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مبدا وضعيت
00:20 آسمان 3870 فوکر 100 آبادانبه موقع
06:10 ایران ایر 234 فوکر 100 تهرانبه موقع
06:20 آسمان 3792 فوکر 100 تهرانکنسل
06:50 آسمان 3772 فوکر 100 تهرانبه موقع
07:05 ایران ایر تور 978 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
07:20 آتا 5287 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
07:45 آسمان 3776 فوکر 100 تهرانبه موقع
08:10 نفت ایر 2588 فوکر 100 اصفهانبه موقع
09:10 آتا 5289 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
10:05 ایران ایر 235 فوکر 100 بندر لنگهبه موقع
10:30 آسمان 3876 فوکر 100 زاهدانبه موقع
11:30 ایران ایر تور 979 بوئینگ MD80 چابهاربه موقع
12:10 آتا 5265 بوئینگ MD83 مشهدبه موقع
12:30 آسمان 3858 فوکر 100 مشهدبه موقع
15:10 آسمان 3804 ای تی آر 72 لامردبه موقع
15:25 آسمان 3778 فوکر 100 تبریز
15:50 آتا 5223 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
18:45 ایران ایر تور 923 بوئینگ MD80 اهوازبه موقع
19:10 ایران ایر 424 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
19:45 آسمان 3790 فوکر 100 تهران
20:20 آسمان 3896 ای تی آر 72 کیشبا تاخير
20:40 قشم ایر 1236 فوکر 100 تهرانبه موقع
23:45 آسمان 3846 ای تی آر 72 کیشبه موقع
23:45 آسمان 3782 فوکر 100 تهرانبه موقع
23:59 آسمان 3862 فوکر 100 مشهدبا تاخير
پرواز هاي خروجي
۰۱/۱۰/۱۳۹۳
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مقصد وضعيت
00:40 آسمان 3869 فوکر 100 آبادانبه موقع
04:15 آسمان 3791 فوکر 100 تهرانکنسل
05:30 آسمان 3775 فوکر 100 تهرانبه موقع
08:20 آسمان 3861 فوکر 100 مشهدبه موقع
08:25 ایران ایر 234 فوکر 100 بندر لنگهبه موقع
08:40 آسمان 3875 فوکر 100 زاهدانبه موقع
09:00 آسمان 3803 ای تی آر 72 لامردبه موقع
09:40 آتا 5266 بوئینگ MD83 مشهدبه موقع
10:00 آسمان 3857 فوکر 100 مشهدبه موقع
11:30 آتا 5290 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
11:50 ایران ایر 235 فوکر 100 تهرانبه موقع
13:00 آسمان 3777 فوکر 100 تبریز
13:45 ایران ایر تور 979 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
14:40 آتا 5288 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
17:40 آسمان 3771 فوکر 100 تهرانبا تاخير
17:45 آسمان 3789 فوکر 100 تهران
18:20 آتا 5224 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
18:45 آسمان 3895 ای تی آر 72 کیشبه موقع
20:45 ایران ایر تور 922 بوئینگ MD80 اهوازبه موقع
21:45 ایران ایر 425 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
21:45 آسمان 3781 فوکر 100 تهرانبا تاخير
22:00 آسمان 3845 ای تی آر 72 کیشبه موقع
22:40 قشم ایر 1237 فوکر 100 تهرانبه موقع

خرید بلیط هواپیما
مسير پروازي قيمت بزرگسال قيمت کودک قيمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بليت هواپيما شیراز آبادان 920,000 ريال 1,418,000 ريال 485,000 ريال 734,000 ريال 137,000 ريال 187,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز ارومیه 1,757,000 ريال 1,757,000 ريال 904,000 ريال 904,000 ريال 221,000 ريال 221,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز اصفهان 835,000 ريال 1,743,000 ريال 443,000 ريال 897,000 ريال 129,000 ريال 220,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز اهواز 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز بندر لنگه 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز بندرعباس 835,000 ريال 1,725,000 ريال 443,000 ريال 888,000 ريال 129,000 ريال 218,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز بوشهر 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز تبریز 1,476,000 ريال 2,647,000 ريال 764,000 ريال 1,349,000 ريال 194,000 ريال 310,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز تهران 665,000 ريال 2,448,000 ريال 542,000 ريال 1,249,000 ريال 112,000 ريال 291,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز رشت 1,397,000 ريال 2,165,000 ريال 724,000 ريال 1,108,000 ريال 185,000 ريال 262,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز زاهدان 1,280,000 ريال 1,990,000 ريال 665,000 ريال 1,020,000 ريال 173,000 ريال 244,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز ساری 1,503,000 ريال 2,340,000 ريال 777,000 ريال 1,195,000 ريال 196,000 ريال 279,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز عسلویه 930,000 ريال 1,434,000 ريال 490,000 ريال 743,000 ريال 138,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز قشم 951,000 ريال 1,466,000 ريال 501,000 ريال 759,000 ريال 141,000 ريال 193,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز لارستان 909,000 ريال 1,402,000 ريال 480,000 ريال 727,000 ريال 136,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز لامرد 909,000 ريال 1,402,000 ريال 480,000 ريال 727,000 ريال 136,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز مشهد 830,000 ريال 2,870,000 ريال 674,000 ريال 1,460,000 ريال 128,000 ريال 332,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز کرمان 909,000 ريال 1,402,000 ريال 480,000 ريال 727,000 ريال 136,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز کرمانشاه 1,513,000 ريال 2,245,000 ريال 782,000 ريال 1,148,000 ريال 197,000 ريال 270,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز کیش 930,000 ريال 1,434,000 ريال 490,000 ريال 743,000 ريال 138,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین