فرودگاه های کشور > فرودگاه شهيد دستغيب شيراز
فاصله از شهر بدون فاصله
شهر هاي نزديک
امکانات رفاهي
رستوران
کافي شاپ
خدمات پزشکي
فروشگاه
بانک و ATM
اينترنت رايگان
کافي نت
تلفن عمومي
پارکينگ
تلفن تماس
وبسايت
کيفيت خدمات
° C
هم اکنون
°C
°C
امروز ۳۰ آبان
°C
°C
۰۱ آذر
°C
°C
۰۲ آذر
°C
°C
۰۳ آذر
پرواز هاي ورودي
۳۰/۰۸/۱۳۹۳
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مبدا وضعيت
02:30 آسمان 3860 فوکر 100 مشهدبه موقع
06:10 آتا 5287 بوئینگ MD83 تهران
07:20 ایران ایر 424 ایرباس A320 تهرانبه موقع
07:45 آسمان 3846 ای تی آر 72 کیشبه موقع
10:10 آتا 5225 بوئینگ MD83 تبریزبا تاخير
11:00 آتا 5265 بوئینگ MD83 مشهدبه موقع
11:25 ایران ایر 339 فوکر 100 بندرعباسبه موقع
11:30 آسمان 3808 ای تی آر 72 قشمبه موقع
12:00 آسمان 3778 بوئینگ 200-727 تبریزبه موقع
15:30 آسمان 3810 ای تی آر 72 کرمانبه موقع
15:50 آتا 5223 بوئینگ MD83 تهران
16:45 ایران ایر تور 954 بوئینگ MD80 آبادانبه موقع
18:05 ایران ایر 426 فوکر 100 تهرانبه موقع
18:15 آسمان 3858 فوکر 100 مشهد
19:25 آسمان 3896 ای تی آر 72 کیشبه موقع
20:40 قشم ایر 1236 فوکر 100 تهران
21:50 آسمان 3788 فوکر 100 تهرانبا تاخير
23:00 آسمان 3806 ای تی آر 72 کیشبه موقع
23:30 آسمان 3774 فوکر 100 تهرانبا تاخير
23:50 آسمان 3840 فوکر 100 کیشبه موقع
پرواز هاي خروجي
۳۰/۰۸/۱۳۹۳
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مقصد وضعيت
06:00 آسمان 3845 ای تی آر 72 کیشبه موقع
08:30 آتا 5266 بوئینگ MD83 مشهدبه موقع
09:35 آسمان 3807 ای تی آر 72 قشمبه موقع
11:00 آسمان 3857 فوکر 100 مشهدبا تاخير
12:40 آتا 5226 بوئینگ MD83 تبریزبا تاخير
13:10 ایران ایر 427 فوکر 100 تهرانبه موقع
13:30 آتا 5288 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
13:40 آسمان 3809 ای تی آر 72 کرمانبه موقع
14:20 ایران ایر 258 ایرباس A320 مشهدبه موقع
14:35 آسمان 3777 بوئینگ 200-727 تبریزبه موقع
17:40 آسمان 3895 ای تی آر 72 کیشبه موقع
18:10 آتا 5224 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
18:30 ایران ایر تور 955 بوئینگ MD80 آبادانبه موقع
19:50 آسمان 3787 فوکر 100 تهرانبا تاخير
20:10 ایران ایر 338 فوکر 100 بندرعباسبه موقع
21:20 آسمان 3805 ای تی آر 72 کیشبه موقع
21:30 آسمان 3773 فوکر 100 تهرانبا تاخير
22:30 آسمان 3839 فوکر 100 کیشبه موقع
22:40 قشم ایر 1237 فوکر 100 تهرانبه موقع
23:50 آسمان 3883 فوکر 100 اهوازبه موقع

مسير پروازي قيمت بزرگسال قيمت کودک قيمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بليت هواپيما شیراز آبادان 920,000 ريال 1,418,000 ريال 485,000 ريال 734,000 ريال 137,000 ريال 187,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز ارومیه 1,757,000 ريال 1,757,000 ريال 904,000 ريال 904,000 ريال 221,000 ريال 221,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز اصفهان 835,000 ريال 1,743,000 ريال 443,000 ريال 897,000 ريال 129,000 ريال 220,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز اهواز 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز بندر لنگه 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز بندرعباس 835,000 ريال 1,725,000 ريال 443,000 ريال 888,000 ريال 129,000 ريال 218,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز بوشهر 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز تبریز 1,476,000 ريال 2,647,000 ريال 764,000 ريال 1,349,000 ريال 194,000 ريال 310,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز تهران 665,000 ريال 2,448,000 ريال 358,000 ريال 1,249,000 ريال 112,000 ريال 291,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز رشت 1,397,000 ريال 2,165,000 ريال 724,000 ريال 1,108,000 ريال 185,000 ريال 262,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز زاهدان 1,280,000 ريال 1,990,000 ريال 665,000 ريال 1,020,000 ريال 173,000 ريال 244,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز ساری 1,503,000 ريال 2,340,000 ريال 777,000 ريال 1,195,000 ريال 196,000 ريال 279,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز عسلویه 930,000 ريال 1,434,000 ريال 490,000 ريال 743,000 ريال 138,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز قشم 951,000 ريال 1,466,000 ريال 501,000 ريال 759,000 ريال 141,000 ريال 193,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز لارستان 909,000 ريال 1,402,000 ريال 480,000 ريال 727,000 ريال 136,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز لامرد 909,000 ريال 1,402,000 ريال 480,000 ريال 727,000 ريال 136,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز مشهد 830,000 ريال 2,870,000 ريال 440,000 ريال 1,460,000 ريال 128,000 ريال 332,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز کرمان 909,000 ريال 1,402,000 ريال 480,000 ريال 727,000 ريال 136,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز کرمانشاه 1,513,000 ريال 2,245,000 ريال 782,000 ريال 1,148,000 ريال 197,000 ريال 270,000 ريال رزرو آنلاین
بليت هواپيما شیراز کیش 930,000 ريال 1,434,000 ريال 490,000 ريال 743,000 ريال 138,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین