فرودگاه های کشور > فرودگاه شهيد دستغيب شيراز

مسير پروازي قيمت بزرگسال قيمت کودک قيمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما شیراز آبادان 644,000 ريال 1,418,000 ريال 347,000 ريال 734,000 ريال 110,000 ريال 187,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز ارومیه 1,757,000 ريال 1,757,000 ريال 904,000 ريال 904,000 ريال 221,000 ريال 221,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز اصفهان 835,000 ريال 1,743,000 ريال 443,000 ريال 897,000 ريال 129,000 ريال 220,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز اهواز 644,000 ريال 1,693,000 ريال 347,000 ريال 872,000 ريال 110,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز بندر لنگه 644,000 ريال 1,693,000 ريال 347,000 ريال 872,000 ريال 110,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز بندرعباس 655,000 ريال 1,725,000 ريال 353,000 ريال 888,000 ريال 111,000 ريال 218,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز بوشهر 835,000 ريال 1,693,000 ريال 443,000 ريال 872,000 ريال 129,000 ريال 215,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز تبریز 1,142,000 ريال 2,976,000 ريال 596,000 ريال 1,513,000 ريال 160,000 ريال 343,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز تهران 665,000 ريال 2,448,000 ريال 453,000 ريال 1,249,000 ريال 112,000 ريال 290,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز رشت 973,000 ريال 2,165,000 ريال 512,000 ريال 1,108,000 ريال 143,000 ريال 262,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز زاهدان 898,000 ريال 1,990,000 ريال 474,000 ريال 1,020,000 ريال 135,000 ريال 244,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز ساری 1,047,000 ريال 2,340,000 ريال 549,000 ريال 1,195,000 ريال 150,000 ريال 279,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز عسلویه 655,000 ريال 1,434,000 ريال 353,000 ريال 742,000 ريال 111,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز قشم 665,000 ريال 1,466,000 ريال 358,000 ريال 758,000 ريال 112,000 ريال 192,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز لارستان 644,000 ريال 1,402,000 ريال 347,000 ريال 726,000 ريال 110,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز لامرد 644,000 ريال 1,402,000 ريال 347,000 ريال 726,000 ريال 110,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز مشهد 830,000 ريال 2,870,000 ريال 559,000 ريال 1,460,000 ريال 128,000 ريال 332,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز چابهار 962,000 ريال 2,149,000 ريال 506,000 ريال 1,100,000 ريال 142,000 ريال 260,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز کرمان 644,000 ريال 1,402,000 ريال 347,000 ريال 726,000 ريال 110,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز کرمانشاه 1,513,000 ريال 2,245,000 ريال 782,000 ريال 1,148,000 ريال 197,000 ريال 270,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما شیراز کیش 655,000 ريال 1,434,000 ريال 353,000 ريال 743,000 ريال 111,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین

فاصله از شهر بدون فاصله
شهر هاي نزديک
امکانات رفاهي
رستوران
کافي شاپ
خدمات پزشکي
فروشگاه
بانک و ATM
اينترنت رايگان
کافي نت
تلفن عمومي
پارکينگ
تلفن تماس
وبسايت
کيفيت خدمات

خرید بلیط هواپیما
° C
هم اکنون
°C
°C
امروز ۰۸ فروردین
°C
°C
۰۹ فروردین
°C
°C
۱۰ فروردین
°C
°C
۱۱ فروردین
پرواز هاي ورودي
۰۸/۰۱/۱۳۹۴
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مبدا وضعيت
01:00 آسمان 3884 ای تی آر 72 اهوازبه موقع
06:50 آسمان 3776 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
07:40 آتا 5289 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
09:00 ایران ایر تور 924 بوئینگ MD80 مشهدکنسل
09:00 آسمان 3780 ایرباس A320 تهرانبه موقع
09:50 آسمان 3858 فوکر 100 مشهدبا تعجیل
11:00 آسمان 3772 فوکر 100 تهرانبا تاخير
11:40 آسمان 3804 ای تی آر 72 لامردبا تعجیل
13:00 ایران ایر تور 992 بوئینگ MD80 کیشکنسل
14:30 آسمان 3796 فوکر 100 رشتبا تاخير
14:35 آسمان 3840 ای تی آر 72 کیشبا تاخير
15:30 ایران ایر 426 فوکر 100 تهرانبه موقع
15:50 آتا 5223 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
17:50 آسمان 3896 ای تی آر 72 کیشبا تعجیل
18:30 ایران ایر تور 940 بوئینگ MD80 تهرانبا تاخير
19:00 آسمان 3788 فوکر 100 تهرانبا تاخير
19:30 ایران ایر 432 فوکر 100 اهوازبه موقع
20:05 ایران ایر 339 فوکر 100 بندرعباسبه موقع
20:40 قشم ایر 1236 فوکر 100 تهرانبه موقع
21:00 آسمان 3790 ایرباس A320 تهرانبه موقع
21:10 آسمان 3806 ای تی آر 72 کیشبا تعجیل
23:15 آسمان 3774 فوکر 100 تهرانبا تاخير
پرواز هاي خروجي
۰۸/۰۱/۱۳۹۴
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مقصد وضعيت
04:15 آسمان 3775 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
06:30 آسمان 3803 ای تی آر 72 لامردبا تعجیل
07:45 آسمان 3857 فوکر 100 مشهدبا تعجیل
09:00 آسمان 3771 فوکر 100 تهرانبا تاخير
10:00 آتا 5290 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
11:15 ایران ایر تور 993 بوئینگ MD80 کیشکنسل
12:15 آسمان 3795 فوکر 100 رشتبا تاخير
13:00 آسمان 3839 ای تی آر 72 کیشبا تاخير
14:45 ایران ایر تور 925 بوئینگ MD80 مشهدکنسل
16:15 آسمان 3895 ای تی آر 72 کیشبا تعجیل
17:00 آسمان 3787 فوکر 100 تهرانبا تاخير
17:35 ایران ایر 338 فوکر 100 بندرعباسبه موقع
18:10 آتا 5224 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
19:30 آسمان 3805 ای تی آر 72 کیشبا تعجیل
19:45 آسمان 3779 ایرباس A320 تهرانبه موقع
20:45 ایران ایر تور 941 بوئینگ MD80 تهرانبا تاخير
21:05 ایران ایر 433 فوکر 100 اهوازبه موقع
21:15 آسمان 3773 فوکر 100 تهرانبا تاخير
21:50 ایران ایر 427 فوکر 100 تهرانبه موقع
22:40 قشم ایر 1237 فوکر 100 تهرانبه موقع
22:45 آسمان 3789 ایرباس A320 تهرانبه موقع
22:50 آسمان 3793 فوکر 100 بندرعباسبه موقع

خرید بلیط هواپیما