فرودگاه های کشور > فرودگاه جزيره کيش
مسير پروازي قيمت بزرگسال قيمت کودک قيمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما کیش اصفهان 773,000 ريال 2,266,000 ريال 412,000 ريال 1,158,000 ريال 123,000 ريال 272,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش اهواز 1,233,000 ريال 2,022,000 ريال 642,000 ريال 1,036,000 ريال 169,000 ريال 248,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش بندرعباس 861,000 ريال 1,402,000 ريال 456,000 ريال 726,000 ريال 132,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش تبریز 2,181,000 ريال 3,760,000 ريال 1,116,000 ريال 1,905,000 ريال 264,000 ريال 421,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش تهران 1,397,000 ريال 3,316,000 ريال 724,000 ريال 1,683,000 ريال 185,000 ريال 377,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش رشت 1,190,000 ريال 2,618,000 ريال 620,000 ريال 1,334,000 ريال 164,000 ريال 307,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش شیراز 880,000 ريال 1,434,000 ريال 465,000 ريال 742,000 ريال 133,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش مشهد 1,057,000 ريال 3,548,000 ريال 856,000 ريال 1,799,000 ريال 151,000 ريال 400,000 ريال رزرو آنلاین

فاصله از شهر بدون فاصله
شهر هاي نزديک
امکانات رفاهي
رستوران
کافي شاپ
خدمات پزشکي
فروشگاه
بانک و ATM
اينترنت رايگان
کافي نت
تلفن عمومي
پارکينگ
تلفن تماس
وبسايت
کيفيت خدمات

خرید بلیط هواپیما
° C
هم اکنون
°C
°C
امروز ۰۸ اسفند
°C
°C
۰۹ اسفند
°C
°C
۱۰ اسفند
°C
°C
۱۱ اسفند
پرواز هاي ورودي
۰۸/۱۲/۱۳۹۳
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مبدا وضعيت
06:00 آسمان 3845 ای تی آر 72 شیرازبه موقع
06:20 کیش ایر 7055 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
09:00 کیش ایر 7021 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
10:45 ایران ایر تور 998 بوئینگ MD80 مشهدکنسل
11:40 نفت ایران 2629 فوکر 50 اهوازبه موقع
12:35 کیش ایر 7073 بوئینگ MD82 مشهدبه موقع
13:45 کیش ایر 7423 بوئینگ MD82 اصفهانبه موقع
13:55 قشم ایر 1244 فوکر 100 تهرانبا تاخير
15:00 تابان 6278 بوئینگ MD82 اصفهانبا تاخير
15:15 کیش ایر 7425 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
16:00 آسمان 3895 ای تی آر 72 شیرازبا تعجیل
16:10 آتا 5221 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
16:15 نفت ایران 2647 فوکر 50 بندرعباسبه موقع
17:15 کیش ایر 7081 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
18:45 تابان 6261 بوئینگ MD82 تهرانبا تاخير
18:50 ایران ایر تور 993 بوئینگ MD80 شیرازبه موقع
19:05 کیش ایر 7429 فوکر 100 تهرانبه موقع
19:35 ایران ایر 350 فوکر 100 تهرانبه موقع
19:40 آسمان 3805 ای تی آر 72 شیرازبا تعجیل
20:00 کیش ایر 7061 بوئینگ MD82 شیرازبه موقع
22:30 آسمان 3839 فوکر 100 شیرازبه موقع
پرواز هاي خروجي
۰۸/۱۲/۱۳۹۳
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مقصد وضعيت
07:30 آسمان 3846 ای تی آر 72 شیرازبا تعجیل
09:30 کیش ایر 7072 بوئینگ MD82 مشهدبه موقع
11:15 کیش ایر 7428 فوکر 100 تهرانبه موقع
11:45 کیش ایر 7422 بوئینگ MD83 اصفهانبه موقع
13:30 ایران ایر تور 999 بوئینگ MD80 مشهدکنسل
14:30 کیش ایر 7054 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
14:30 نفت ایران 2646 فوکر 50 بندرعباسبه موقع
16:30 کیش ایر 7020 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
16:35 قشم ایر 1245 فوکر 100 تهرانبا تاخير
17:35 آسمان 3896 ای تی آر 72 شیرازبه موقع
18:00 کیش ایر 7424 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
18:00 نفت ایران 2628 فوکر 50 اهوازبه موقع
18:30 آتا 5222 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
18:30 کیش ایر 7060 بوئینگ MD82 شیرازبه موقع
20:40 ایران ایر تور 992 بوئینگ MD80 شیرازبه موقع
21:25 آسمان 3806 ای تی آر 72 شیرازبا تعجیل
22:00 کیش ایر 7080 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
22:05 ایران ایر 351 فوکر 100 تهرانبه موقع
23:50 آسمان 3840 فوکر 100 شیرازبه موقع

خرید بلیط هواپیما