نام کاربری
رمز ورود
عضویت در وبسایت | بازیابی رمز ورود
عضویت و ورود
فرودگاه های کشور > فرودگاه جزيره کيش

مسير پروازي قيمت بزرگسال قيمت کودک قيمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما کیش اصفهان 773,000 ريال 2,266,000 ريال 412,000 ريال 1,158,000 ريال 123,000 ريال 272,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش اهواز 1,233,000 ريال 2,022,000 ريال 642,000 ريال 1,036,000 ريال 169,000 ريال 248,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش بندرعباس 861,000 ريال 1,402,000 ريال 456,000 ريال 726,000 ريال 132,000 ريال 186,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش تبریز 2,181,000 ريال 3,760,000 ريال 1,116,000 ريال 1,905,000 ريال 264,000 ريال 421,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش تهران 1,397,000 ريال 3,316,000 ريال 724,000 ريال 1,683,000 ريال 185,000 ريال 377,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش رشت 1,190,000 ريال 2,618,000 ريال 620,000 ريال 1,334,000 ريال 164,000 ريال 307,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش شیراز 655,000 ريال 1,434,000 ريال 353,000 ريال 742,000 ريال 111,000 ريال 189,000 ريال رزرو آنلاین
بلیط هواپیما کیش مشهد 1,057,000 ريال 3,548,000 ريال 856,000 ريال 1,799,000 ريال 151,000 ريال 400,000 ريال رزرو آنلاین

فاصله از شهر بدون فاصله
شهر هاي نزديک
امکانات رفاهي
رستوران
کافي شاپ
خدمات پزشکي
فروشگاه
بانک و ATM
اينترنت رايگان
کافي نت
تلفن عمومي
پارکينگ
تلفن تماس
وبسايت
کيفيت خدمات

خرید بلیط هواپیما
° C
هم اکنون
°C
°C
امروز ۱۱ فروردین
°C
°C
۱۲ فروردین
°C
°C
۱۳ فروردین
°C
°C
۱۴ فروردین
پرواز هاي ورودي
۱۱/۰۱/۱۳۹۴
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مبدا وضعيت
07:40 قشم ایر 1286 فوکر 100 اصفهانبه موقع
08:45 ایران ایر تور 916 بوئینگ MD80 اهوازبا تاخير
09:45 کیش ایر 7455 فوکر 100 تهرانبه موقع
12:00 آتا 5291 ایرباس A320 مشهدبه موقع
12:20 آتا 5219 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
13:45 تابان 6263 بوئینگ MD82 تهرانبا تاخير
13:45 ماهان 1043 تهرانبه موقع
14:00 قشم ایر 1244 فوکر 100 تهرانبا تاخير
14:15 ماهان 1044 مشهدبه موقع
14:15 کیش ایر 7021 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
14:30 تابان 6273 بوئینگ MD82 مشهدبه موقع
15:20 ایران ایر 350 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
15:45 ایران ایر تور 998 بوئینگ MD80 مشهدبا تعجیل
15:45 تابان 6278 بوئینگ MD82 اصفهانبا تاخير
16:00 آسمان 3839 فوکر 100 شیرازبه موقع
16:10 ایران ایر تور 8096 بوئینگ MD80 تهرانبا تاخير
17:15 نفت ایران 2649 فوکر 50 اهوازبه موقع
17:25 آتا 5261 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
17:45 کیش ایر 7431 فوکر 100 اهوازبه موقع
19:00 آسمان 3895 فوکر 100 شیرازبا تاخير
19:30 کیش ایر 7423 فوکر 100 اصفهانبه موقع
19:30 نفت ایران 2629 فوکر 50 اهوازبه موقع
19:30 آسمان 3805 ای تی آر 72 شیرازبا تعجیل
19:45 ایران ایر 420 بوئینگ MD80 اصفهانبه موقع
20:00 ایران ایر تور 993 بوئینگ MD80 شیرازبا تاخير
21:15 ایران ایر تور 996 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
21:30 زاگرس 4027 فوکر 100 تهرانبا تاخير
22:15 زاگرس 4002 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
22:30 کاسپین 4339 ایرباس A320 مشهدبه موقع
پرواز هاي خروجي
۱۱/۰۱/۱۳۹۴
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مقصد وضعيت
07:00 کیش ایر 7454 فوکر 100 تهرانبه موقع
09:00 آتا 6222 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
09:50 قشم ایر 1287 فوکر 100 اصفهانبه موقع
11:00 ایران ایر تور 917 بوئینگ MD80 اهوازبا تاخير
11:30 کیش ایر 7028 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
11:35 کیش ایر 7022 فوکر 100 اصفهانبه موقع
12:30 کیش ایر 7024 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
14:45 آتا 5220 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
15:10 آتا 5292 ایرباس A320 مشهدبا تاخير
15:30 کیش ایر 7430 فوکر 100 اهوازبه موقع
16:30 قشم ایر 1245 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
16:40 ماهان 1042 تهرانبه موقع
16:45 کیش ایر 7020 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
17:20 آسمان 3840 فوکر 100 شیرازبه موقع
17:30 ماهان 1045 مشهدبه موقع
17:30 تابان 6274 بوئینگ MD82 مشهدبه موقع
17:50 ایران ایر 421 بوئینگ MD80 اصفهانبه موقع
18:15 کیش ایر 7422 فوکر 100 اصفهانبه موقع
18:15 ایران ایر تور 8097 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
18:30 ایران ایر تور 997 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
19:00 کیش ایر 7060 بوئینگ MD82 شیرازبه موقع
19:50 آتا 5262 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخير
20:00 نفت ایران 2648 فوکر 50 اهوازبه موقع
20:20 آسمان 3896 فوکر 100 شیرازبه موقع
21:10 آسمان 3806 ای تی آر 72 شیرازبه موقع
21:45 ایران ایر 351 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
22:15 نفت ایران 2628 فوکر 50 اهوازبه موقع
22:15 ایران ایر تور 992 بوئینگ MD80 شیرازبا تاخير
23:45 ایران ایر تور 999 بوئینگ MD80 مشهدبا تاخير

خرید بلیط هواپیما