نام کاربری
رمز ورود
عضویت در وبسایت | بازیابی رمز ورود
عضویت و ورود
فرودگاه های کشور > فرودگاه جزيره کيش
خدمات بلیط هواپیما
فاصله از شهر بدون فاصله
شهر هاي نزديک
امکانات رفاهي
رستوران
کافي شاپ
خدمات پزشکي
فروشگاه
بانک و ATM
اينترنت رايگان
کافي نت
تلفن عمومي
پارکينگ
تلفن تماس
وبسايت
کيفيت خدمات
° C
هم اکنون
°C
°C
امروز ۱۷ مهر
°C
°C
۱۸ مهر
°C
°C
۱۹ مهر
°C
°C
۲۰ مهر
جستجوی پروازها و خرید بلیط
مسير پروازي قيمت بزرگسال قيمت کودک قيمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما کیش اصفهان 793,000 ريال 2,286,000 ريال 432,000 ريال 1,178,000 ريال 143,000 ريال 292,000 ريال
بلیط هواپیما کیش اهواز 1,188,000 ريال 2,042,000 ريال 629,000 ريال 1,056,000 ريال 182,000 ريال 268,000 ريال
بلیط هواپیما کیش بندرعباس 881,000 ريال 1,422,000 ريال 476,000 ريال 746,000 ريال 136,000 ريال 206,000 ريال
بلیط هواپیما کیش تبریز 2,181,000 ريال 3,760,000 ريال 1,116,000 ريال 1,905,000 ريال 264,000 ريال 421,000 ريال
بلیط هواپیما کیش تهران 1,417,000 ريال 3,336,000 ريال 744,000 ريال 1,703,500 ريال 205,000 ريال 397,000 ريال
بلیط هواپیما کیش رشت 1,190,000 ريال 2,618,000 ريال 620,000 ريال 1,334,000 ريال 164,000 ريال 307,000 ريال
بلیط هواپیما کیش شیراز 655,000 ريال 1,454,000 ريال 353,000 ريال 762,000 ريال 111,000 ريال 209,000 ريال
بلیط هواپیما کیش مشهد 1,057,000 ريال 3,548,000 ريال 856,000 ريال 1,799,000 ريال 151,000 ريال 400,000 ريال

پرواز هاي ورودي
۱۷/۰۷/۱۳۹۴
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مبدا وضعيت
06:00 آسمان 3845 فوکر 100 شیرازبه موقع
09:15 آسمان 3850 ای تی آر 72 بندرعباسبه موقع
09:45 ماهان 1043 ایرباس A310-300 تهرانبه موقع
10:45 ایران ایرتور 998 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
13:40 ایران ایرتور 8096 بوئینگ MD80 تهرانبا تاخير
14:05 قشم ایر 1244 فوکر 100 تهرانبه موقع
15:00 تابان 6278 بوئینگ MD82 اصفهانبا تاخير
15:10 ایران ایر 350 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
16:15 ماهان 1044 ایرباس A310-300 مشهدبه موقع
16:30 آسمان 3895 فوکر 100 شیرازبا تاخير
17:15 ماهان 4594 بی آ ایی 143 کرمانبا تاخير
18:00 نفت ایران 2629 فوکر 50 اهوازبه موقع
18:45 تابان 6261 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
19:40 آسمان 3805 ای تی آر 72 شیرازبه موقع
19:45 ایران ایر 420 بوئینگ MD80 اصفهانبه موقع
20:30 ایران ایرتور 993 بوئینگ MD80 شیرازبه موقع
پرواز هاي خروجي
۱۷/۰۷/۱۳۹۴
زمان هواپيمايي شماره هواپيما مقصد وضعيت
07:40 آسمان 3849 ای تی آر 72 بندرعباسبه موقع
10:50 آسمان 3846 فوکر 100 شیرازبه موقع
12:45 ماهان 1045 ایرباس A310-300 مشهدبه موقع
13:30 ایران ایرتور 999 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
16:20 ایران ایرتور 8097 بوئینگ MD80 تهرانبا تاخير
16:30 قشم ایر 1245 فوکر 100 تهرانبه موقع
17:45 ایران ایر 421 بوئینگ MD80 اصفهانبه موقع
18:20 آسمان 3896 فوکر 100 شیرازبه موقع
19:30 ماهان 4595 بی آ ایی 143 کرمانبه موقع
19:30 ماهان 1042 ایرباس A310-300 تهرانبه موقع
20:45 نفت ایران 2628 فوکر 50 اهوازبه موقع
21:25 آسمان 3806 ای تی آر 72 شیرازبه موقع
21:45 ایران ایر 351 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
22:15 ایران ایرتور 992 بوئینگ MD80 شیرازبه موقع