پس از پرداخت موفقیت آمیز، بلیط ها مستقیما از طرف شرکت هواپیمایی و با عنوان Itinerary Receipt برای شما ایمیل خواهد شد. هر ایمیل مخصوص پرواز یک نفر در یک مسیر پروازی می باشد و شما می بایست به تعداد مسافرین خود ضرب در مسیرهای پروازی ایمیل دریافت نموده باشید.

چنانچه این ایمیل را در پوشه Inbox ایمیل خود دریافت نکردید، پوشه های Updates، Junk، Spam و Promotions را نیز بررسی کنید. ممکن است ایمیل به این پوشه ها منتقل شده باشد.

با باز کردن ایمیل، بلیط ها به شکل زیر برای شما قابل مشاهده است:

1- نام مسافر در قالب Name / Family Mr-or-Mrs در این قسمت نوشته شده است. Mr معرف مسافر آقای بزرگسال، Mrs معرف مسافر خانم بزرگسال، CHD معرف مسافر کودک و INF معرف مسافر نوزاد می باشد.

2- رفرنس رزرو شما در اینجا نوشته شده است. هر رفرنس برای مجموعه مسافرینی که همزمان در یک مسیر پروازی بلیط خود را رزرو کرده باشند یکسان است. رفرنس از 5 کاراکتر حرف و عددی تشکیل شده است.

3- از اینجا شماره بلیط قابل خواندن است. شماره بلیط ها برای هر مسافر یکتا بوده و معمولا به ترتیب می باشد.

4- در زیر عنوان Date تاریخ میلادی پرواز نوشته شده است.

5- در زیر عنوان Flight شماره پرواز آورده شده است. کد دو حرفی اول شماره پرواز معرف شرکت هواپیمایی می باشد.

6- در زیر عنوان Departure Airport نام فرودگاه مبدا نوشته شده است.

7- عنوان Time زمان پرواز شما را در قالب HHMM نمایش می دهد. زمان های نوشته شده، زمان آن روز فرودگاه محلی می باشد.

8- Arrival Airport برای نمایش فرودگاه مقصد در نظر گرفته شده است.

9- Arrival در قالبی مشابه عنوان Time زمان ورود به فرودگاه مقصد را به شما نمایش می دهد.

10- در زیر عنوان Class رده پروازی که خریداری نموده اید نوشته شده است. تفاوت رده ها در کیفیت مکان صندلی (اکونومی یا فرست کلاس بودن)، میزان نرخ جریمه های کنسلی (بر اساس جدول نرخ جریمه های کنسلی) و قیمت بلیط است.

11- میزان بار رایگانی که می توانید در قسمت بار پرواز داشته باشید در اینجا نوشته شده است. معمولا میزان بار برای پروازهای داخلی ایران مقدار 20 کیلوگرم است.

12- Ticket Total مجموع قیمت بلیط شما را که از جمع بهای بلیط (Base Fare) و عوارض و مالیات (Tax/Fee/Charge) تشکیل شده است را به واحد ریال نمایش می دهد.

جهت چاپ بلیط ها می توانید در ایمیل خود با استفاده از کلید های P یا Ctrl+P و یا ابزار Print در ایمیل در نظر گرفته شده است اقدام کنید. همچنین می توانید متن بلیط ها را در نرم افزارهای Notepad یا Word کپی و سپس چاپ نمایید.