Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما ساری


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما ساری اهواز 1,046,000 ریال 3,401,000 ریال 620,000 ریال 2,544,000 ریال 169,000 ریال 405,000 ریال
بلیط هواپیما ساری بندرعباس 1,554,000 ریال 6,112,000 ریال 813,000 ریال 3,092,000 ریال 220,000 ریال 676,000 ریال
بلیط هواپیما ساری تهران 706,000 ریال 2,614,000 ریال 389,000 ریال 1,343,000 ریال 129,000 ریال 325,000 ریال
بلیط هواپیما ساری شیراز 1,067,000 ریال 3,632,000 ریال 569,000 ریال 2,743,000 ریال 170,000 ریال 428,000 ریال
بلیط هواپیما ساری عسلویه 3,522,000 ریال 3,522,000 ریال 2,658,999 ریال 2,658,999 ریال 415,199 ریال 415,199 ریال
بلیط هواپیما ساری مشهد 592,000 ریال 2,747,000 ریال 332,000 ریال 1,704,999 ریال 123,000 ریال 339,000 ریال
بلیط هواپیما ساری کیش 1,826,000 ریال 2,606,000 ریال 948,000 ریال 1,338,000 ریال 246,000 ریال 324,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
06:00 ایران ایرتور 910 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
12:30 کاسپین 4322 بوئینگ MD82 مشهدبه موقع
18:50 آسمان 3865 فوکر 100 شیرازبا تاخیر
19:20 ماهان 1027 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
23:30 ماهان 1020 بی آ ایی 146 مشهدبه موقع
پرواز های خروجی
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
08:00 ایران ایرتور 911 بوئینگ MD80 مشهدبه موقع
14:10 کاسپین 4323 بوئینگ MD82 مشهدبا تاخیر
20:55 آسمان 3866 فوکر 100 شیرازبا تاخیر
21:10 ماهان 1021 بی آ ایی 146 مشهدبه موقع