Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما ارومیه


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما ارومیه تهران 681,000 ریال 3,250,000 ریال 442,000 ریال 2,186,000 ریال 133,000 ریال 389,000 ریال
بلیط هواپیما ارومیه شیراز 1,777,000 ریال 3,855,000 ریال 1,014,000 ریال 2,909,000 ریال 241,000 ریال 449,000 ریال
بلیط هواپیما ارومیه مشهد 1,565,000 ریال 5,137,000 ریال 861,000 ریال 3,871,000 ریال 213,000 ریال 577,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۷/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:15 آتا 5279 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
09:25 قشم ایر 1277 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
17:05 آسمان 858 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
19:30 ایران ایر 279 فوکر 100 تهرانبه موقع
21:05 آتا 5277 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۷/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
11:25 قشم ایر 1276 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
19:00 آسمان 859 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
21:35 ایران ایر 278 فوکر 100 تهرانبه موقع
23:00 آتا 5278 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع