قیمت بلیط هواپیما ابوموسی


در حال حاضر پروازی در این فرودگاه برقرار نیست

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:15 کیش ایر 7064 فوکر 100 بندرعباسبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
09:45 کیش ایر 7065 فوکر 100 بندرعباسبه موقع