قیمت بلیط هواپیما بم


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما بم تهران 1,617,000 ریال 2,839,000 ریال 850,000 ریال 2,148,000 ریال 225,000 ریال 348,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:45 ماهان 4577 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
11:30 ماهان 4576 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع