قیمت بلیط هواپیما بیرجند


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما بیرجند تهران 1,034,000 ریال 5,592,000 ریال 558,000 ریال 2,837,000 ریال 167,000 ریال 623,000 ریال
بلیط هواپیما بیرجند مشهد 533,000 ریال 3,790,000 ریال 308,000 ریال 1,936,000 ریال 117,000 ریال 442,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
15:25 ایران ایر 216 فوکر 100 تهرانبه موقع
15:25 ایران ایر تست T216 فوکر 100 تهرانبه موقع
16:45 ماهان 1049 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
17:30 ایران ایر 217 فوکر 100 تهرانبه موقع
17:30 ایران ایر تست T217 فوکر 100 تهرانبه موقع
19:00 ماهان 1048 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع