Telegram در کانال تلگرام عضو شوید!
قیمت بلیط هواپیما بیرجند


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما بیرجند تهران 1,034,000 ریال 3,896,000 ریال 558,000 ریال 1,989,000 ریال 167,000 ریال 453,000 ریال
بلیط هواپیما بیرجند مشهد 523,000 ریال 2,624,000 ریال 298,000 ریال 1,353,000 ریال 117,000 ریال 326,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۱۰/۰۱/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
15:25 ایران ایر 216 فوکر 100 تهرانبه موقع
15:25 ___ T216 فوکر 100 تهرانبه موقع
16:45 ماهان 1049 بی آ ایی 146 تهرانبا تاخیر
پرواز های خروجی
۱۰/۰۱/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
17:30 ایران ایر 217 فوکر 100 تهرانبه موقع
17:30 ___ T217 فوکر 100 تهرانبه موقع
19:00 ماهان 1048 بی آ ایی 146 تهرانبا تاخیر