Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما بیرجند


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما بیرجند تهران 1,024,000 ریال 3,886,000 ریال 548,000 ریال 1,979,000 ریال 165,000 ریال 453,000 ریال
بلیط هواپیما بیرجند مشهد 523,000 ریال 2,614,000 ریال 297,000 ریال 1,343,000 ریال 116,000 ریال 326,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۱/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
06:20 ایران ایر 212 فوکر 100 تهرانبه موقع
10:05 ایران ایر 213 فوکر 100 مشهدبه موقع
16:45 ماهان 1049 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۱/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
08:30 ایران ایر 212 فوکر 100 مشهدبه موقع
11:40 ایران ایر 213 فوکر 100 تهرانبه موقع
19:00 ماهان 1048 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع