Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما بجنورد


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما بجنورد تهران 998,000 ریال 3,388,000 ریال 534,000 ریال 2,560,000 ریال 163,000 ریال 403,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۷/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:45 ماهان 4569 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۷/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
10:45 ماهان 4568 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع