قیمت بلیط هواپیما بجنورد


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما بجنورد تهران 1,034,000 ریال 4,638,000 ریال 558,000 ریال 2,729,000 ریال 167,000 ریال 527,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
06:25 ایران ایر 3360 ای تی آر 72 تهرانکنسل
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
12:25 ایران ایر 3361 ای تی آر 72 تهرانکنسل