App
AirplaneTicket.ir
airplaneticket.ir
App
FREE - On Cafe Bazaar
نصب
قیمت بلیط هواپیما بجنورد


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما 1,034,000 ریال 4,638,000 ریال 558,000 ریال 2,729,000 ریال 167,000 ریال 527,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۳/۰۷/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
07:25 ماهان 4569 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۳/۰۷/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
09:20 ماهان 4568 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع