Telegram در کانال تلگرام عضو شوید!
قیمت بلیط هواپیما چابهار


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما چابهار بندرعباس 716,000 ریال 2,624,000 ریال 399,000 ریال 1,353,000 ریال 135,000 ریال 326,000 ریال
بلیط هواپیما چابهار تهران 1,228,000 ریال 5,804,000 ریال 770,000 ریال 4,215,000 ریال 186,000 ریال 644,000 ریال
بلیط هواپیما چابهار زاهدان 523,000 ریال 2,624,000 ریال 297,000 ریال 1,353,000 ریال 116,000 ریال 326,000 ریال
بلیط هواپیما چابهار شیراز 1,087,000 ریال 4,140,000 ریال 665,000 ریال 3,126,000 ریال 172,000 ریال 487,000 ریال
بلیط هواپیما چابهار مشهد 1,231,000 ریال 4,925,000 ریال 651,000 ریال 3,715,000 ریال 187,000 ریال 566,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۱۰/۰۱/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
06:00 ایران ایر 382 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
06:00 ایران ایر 380 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
06:00 ___ T380 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
17:30 آسمان 3920 فوکر 100 تهرانبه موقع
17:45 کیش ایر 7517 بوئینگ MD82 تهرانبا تاخیر
پرواز های خروجی
۱۰/۰۱/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
08:50 ___ T383 بوئینگ MD80 زاهدانبه موقع
08:50 ایران ایر 383 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
08:50 ایران ایر 383 بوئینگ MD80 زاهدانبه موقع
08:50 ایران ایر 382 بوئینگ MD80 زاهدانبه موقع
08:50 ___ T383 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
20:40 آسمان 3921 فوکر 100 تهرانبه موقع
20:45 کیش ایر 7516 بوئینگ MD82 تهرانبا تاخیر