App
AirplaneTicket.ir
airplaneticket.ir
App
FREE - On Cafe Bazaar
نصب
قیمت بلیط هواپیما چابهار


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما 716,000 ریال 3,790,000 ریال 399,000 ریال 1,936,000 ریال 135,000 ریال 442,000 ریال
بلیط هواپیما 1,416,000 ریال 4,925,000 ریال 794,000 ریال 3,715,000 ریال 205,000 ریال 556,000 ریال
بلیط هواپیما 1,087,000 ریال 6,016,000 ریال 664,000 ریال 3,126,000 ریال 172,000 ریال 665,000 ریال
بلیط هواپیما 1,228,000 ریال 8,348,000 ریال 770,000 ریال 4,215,000 ریال 186,000 ریال 898,000 ریال
بلیط هواپیما 533,000 ریال 3,790,000 ریال 308,000 ریال 1,936,000 ریال 117,000 ریال 442,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۳/۰۷/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
06:05 ایران ایر 384 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
06:05 ایران ایر تست T384 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
08:45 ایران ایر 384 بوئینگ MD80 بندرعباسبه موقع
13:00 زاگرس 4033 ایرباس A320 تهرانبه موقع
15:05 کاسپین 016 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخیر
پرواز های خروجی
۰۳/۰۷/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
10:35 ایران ایر 381 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
10:35 ایران ایر تست T381 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
16:00 زاگرس 4032 نامشخص تهرانبه موقع
18:00 کاسپین 017 بوئینگ MD83 تهرانبا تاخیر