قیمت بلیط هواپیما چابهار


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما چابهار بندرعباس 716,000 ریال 3,790,000 ریال 399,000 ریال 1,936,000 ریال 135,000 ریال 442,000 ریال
بلیط هواپیما چابهار تهران 1,228,000 ریال 8,348,000 ریال 770,000 ریال 4,215,000 ریال 186,000 ریال 898,000 ریال
بلیط هواپیما چابهار زاهدان 533,000 ریال 3,790,000 ریال 308,000 ریال 1,936,000 ریال 117,000 ریال 442,000 ریال
بلیط هواپیما چابهار شیراز 1,087,000 ریال 4,140,000 ریال 665,000 ریال 3,126,000 ریال 172,000 ریال 477,000 ریال
بلیط هواپیما چابهار مشهد 1,416,000 ریال 4,925,000 ریال 794,000 ریال 3,715,000 ریال 205,000 ریال 556,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
06:00 ایران ایر تست T380 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
06:00 ایران ایر 382 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
06:00 ایران ایر 380 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
17:30 آسمان 3920 بوئینگ 737 تهرانبه موقع
20:05 زاگرس 4049 ایرباس A320 تهرانبا تاخیر
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
08:50 ایران ایر تست T383 بوئینگ MD80 زاهدانبه موقع
08:50 ایران ایر 383 بوئینگ MD80 زاهدانبه موقع
08:50 ایران ایر 382 بوئینگ MD80 زاهدانبه موقع
08:50 ایران ایر 383 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
08:50 ایران ایر تست T383 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
20:40 آسمان 3921 بوئینگ 737 تهرانبه موقع