قیمت بلیط هواپیما دزفول


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما دزفول اصفهان 907,000 ریال 3,017,000 ریال 702,000 ریال 2,284,000 ریال 154,000 ریال 365,000 ریال
بلیط هواپیما دزفول تهران 812,000 ریال 3,790,000 ریال 452,000 ریال 2,006,000 ریال 145,000 ریال 442,000 ریال
بلیط هواپیما دزفول مشهد 1,785,999 ریال 2,750,000 ریال 1,356,999 ریال 2,079,999 ریال 241,598 ریال 337,999 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
09:55 آسمان 864 بوئینگ 737 تهرانبا تعجیل
17:25 کاسپین 6978 بوئینگ MD82 مشهدبه موقع
20:00 کاسپین 034 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
11:45 آسمان 865 بوئینگ 737 تهرانبا تعجیل
20:05 کاسپین 6979 بوئینگ MD82 مشهدبا تاخیر
22:00 کاسپین 035 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع