Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما دزفول


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما دزفول اصفهان 897,000 ریال 2,890,000 ریال 692,000 ریال 2,186,000 ریال 154,000 ریال 353,000 ریال
بلیط هواپیما دزفول تهران 797,000 ریال 2,540,000 ریال 434,000 ریال 1,924,000 ریال 143,000 ریال 318,000 ریال
بلیط هواپیما دزفول مشهد 1,785,999 ریال 2,750,000 ریال 1,356,999 ریال 2,079,999 ریال 241,598 ریال 337,999 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۱/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
06:40 ایران ایرتور 8028 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
10:10 آسمان 3814 ای تی آر 72 اصفهانبه موقع
16:55 نفت ایران 2610 فوکر 100 تهرانبه موقع
17:30 آسمان 864 فوکر 100 تهرانبه موقع
20:15 کاسپین 034 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۱/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
08:25 آسمان 3813 ای تی آر 72 اصفهانبه موقع
08:30 ایران ایرتور 8029 بوئینگ MD80 تهرانبه موقع
18:30 نفت ایران 2611 فوکر 100 تهرانبه موقع
19:30 آسمان 865 فوکر 100 تهرانبا تعجیل
22:00 کاسپین 035 بوئینگ MD83 تهرانبه موقع