قیمت بلیط هواپیما ایرانشهر


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما ایرانشهر تهران 3,510,000 ریال 4,583,000 ریال 2,651,000 ریال 3,456,000 ریال 415,000 ریال 523,000 ریال
بلیط هواپیما ایرانشهر زابل 1,493,000 ریال 1,908,000 ریال 1,138,000 ریال 1,452,000 ریال 213,000 ریال 254,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:50 ماهان 4575 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
13:20 ماهان 4574 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع