قیمت بلیط هواپیما جیرفت


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما جیرفت تهران 2,175,000 ریال 2,781,000 ریال 1,649,000 ریال 2,105,000 ریال 281,000 ریال 343,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:50 ماهان 4575 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
15:05 ماهان 4574 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع