قیمت بلیط هواپیما خارک


در حال حاضر پروازی در این فرودگاه برقرار نیست

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:20 ماهان 4550 بی آ ایی 146 تهرانبا تاخیر
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
13:30 ماهان 4551 بی آ ایی 146 تهرانبا تاخیر