Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما نوشهر


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما نوشهر اهواز 1,493,000 ریال 2,027,000 ریال 783,000 ریال 1,050,000 ریال 214,000 ریال 267,000 ریال
بلیط هواپیما نوشهر مشهد 865,000 ریال 3,187,000 ریال 468,000 ریال 2,409,000 ریال 150,000 ریال 383,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۱/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
10:00 نفت ایران 2605 فوکر 50 اهوازبه موقع
پرواز های خروجی
۰۱/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
12:30 نفت ایران 2604 فوکر 50 اهوازبه موقع
15:30 تابان 6270 مشهدبه موقع