قیمت بلیط هواپیما نوشهر


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما نوشهر اهواز 1,363,000 ریال 3,547,000 ریال 723,000 ریال 1,815,000 ریال 200,000 ریال 418,000 ریال
بلیط هواپیما نوشهر مشهد 1,003,000 ریال 3,271,000 ریال 752,000 ریال 2,475,000 ریال 164,000 ریال 391,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
13:10 آسمان 604 فوکر 100 مشهدبا تعجیل
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
15:10 آسمان 605 فوکر 100 مشهدبا تعجیل