Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما سنندج


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما سنندج تهران 675,000 ریال 2,446,000 ریال 373,000 ریال 1,844,000 ریال 131,000 ریال 309,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۱۴/۰۹/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
15:15 قشم ایر 1293 فوکر 100 تهرانبا تاخیر
پرواز های خروجی
۱۴/۰۹/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
16:50 قشم ایر 1292 فوکر 100 تهرانبا تاخیر