قیمت بلیط هواپیما سنندج


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما سنندج تهران 716,000 ریال 2,783,000 ریال 491,000 ریال 2,109,000 ریال 135,000 ریال 342,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
06:30 کیش ایر 7523 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
14:00 قشم ایر 1293 فوکر 100 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
08:15 کیش ایر 7522 بوئینگ MD82 تهرانبه موقع
15:35 قشم ایر 1292 فوکر 100 تهرانبه موقع