قیمت بلیط هواپیما سیرجان


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما سیرجان تهران 981,000 ریال 3,430,000 ریال 757,000 ریال 2,594,000 ریال 162,000 ریال 406,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
17:45 ماهان 1073 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
06:00 ماهان 1062 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع
20:15 ماهان 1072 بی آ ایی 146 تهرانبه موقع