قیمت بلیط هواپیما یاسوج


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما یاسوج تهران 992,000 ریال 3,250,000 ریال 765,000 ریال 2,459,000 ریال 163,000 ریال 388,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
05:05 آسمان 3704 ای تی آر 72 تهرانبه موقع
پرواز های خروجی
۰۸/۰۴/۱۳۹۶
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
07:25 آسمان 3705 ای تی آر 72 تهرانبه موقع