Bazar اپلیکیشن اندروید را نصب کنید!
قیمت بلیط هواپیما زنجان


مسیر پروازی قیمت بزرگسال قیمت کودک قیمت نوزاد
از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر از حداقل تا حداکثر
بلیط هواپیما زنجان مشهد 706,000 ریال 2,963,000 ریال 389,000 ریال 2,241,000 ریال 134,000 ریال 361,000 ریال

جستجوی پروازها و خرید بلیط
پرواز های ورودی
۰۷/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مبدا وضعیت
08:20 ماهان 1090 بی آ ایی 146 مشهدبه موقع
پرواز های خروجی
۰۷/۰۸/۱۳۹۵
زمان هواپیمایی شماره هواپیما مقصد وضعیت
11:15 ماهان 1091 بی آ ایی 146 مشهدبه موقع